Muziekrecht

Deel deze pagina via

Muziekrecht is een term die eigenlijk niet bestaat. Tenminste, niet als officieel erkend rechtsgebied. Algemeen erkende rechtsgebieden zijn het strafrecht, civiel recht en het bestuursrecht. Maar ook voor deze rechtsgebieden geldt dat er geen wettelijke regels zijn die voorschrijven welke zaak in welke categorie van het recht valt.  Toch weten de meeste partijen die werkzaam zijn in de muziek, media en entertainment wel waar het begrip ‘muziekrecht’ over gaat. Het gaat dan in feite over alle juridische gebieden waar met name de makers en uitvoerenden in de muziekbranche mee te maken krijgen. Allereerst gaat het dan om het auteursrecht en het naburig recht. Maar ook het handelsnaamrecht, het merkrecht en andere intellectuele eigendomsrechten zijn in de muziekpraktijk van groot belang. Daarnaast is het verbintenissenrecht erg belangrijk voor de muziekbranche, die zonder contracten niet goed zou kunnen functioneren.

In een wat ruimere opvatting, gaat het begrip ‘muziekrecht’ ook over allerlei andere regelgeving waar de muziek- en entertainmentbranche vaak mee van doen krijgen. Denk aan de regels voor e-commerce, internationale contracten, reclamerecht, verzilverbare populariteit, oneerlijke handelspraktijken, privacy, portretrecht, mediarecht en onrechtmatige publicaties. Maar ook de ontwikkelingen die nog gaan komen volg ik op de voet. Denk aan de verkoop van muziek- of andere NFT’s, artificiële intelligentie, de metaverse en andere Web3.0 toepassingen. Op deze website wordt dus van een hele ruime omschrijving van het muziekrecht uitgegaan.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten kunnen advocaten maximaal vier rechtsgebieden als hun specialisme noteren. Zo’n notering heeft onder meer gevolgen voor de permanente opleiding die alle advocaten jaarlijks moeten volgen. Het rechtsgebiedenregister bedoelt een objectieve maatstaf te geven voor rechtzoekenden die op zoek zijn naar een gespecialiseerde advocaat. Maar het muziekrecht is in dat register als rechtsgebied niet erkend. Ik sta in dat register genoteerd als advocaat die gespecialiseerd is in het intellectueel eigendomsrecht en het verbintenissenrecht. Maar eigenlijk houd ik mij nu al bijna veertig jaar met alle juridische problematiek bezig waarmee artiesten, auteurs, platenlabels, muziekuitgevers, poppodia, koepelorganisaties, distributeurs, platforms, festivals, collectieve rechtenorganisaties, film- en AV-producenten, influencers, sponsoren, omroepen en andere betrokkenen bij de entertainmentbranche zoal te maken krijgen.

In de afgelopen veertig jaar is er erg veel veranderd, zowel in de muziekpraktijk als het muziekrecht. Soms houden mensen niet van verandering, maar ik vind dat juist leuk. Het is die steeds weer veranderende dynamiek in de muziek, media en entertainment die maakt dat ik nog steeds met heel veel plezier mijn werk doe. Als (proces)advocaat en adviseur, maar ook als spreker, schrijver en docent. In deze website worden de nieuwe ontwikkelingen scherp in de gaten gehouden en verzameld. Daardoor ontstaat automatisch een archief aan actuele en alweer wat langer geleden ontstane ontwikkelingen.

Voor actuele ontwikkelingen kun je ook terecht op mijn socials. Mocht je mij willen volgen op Linkedin, stuur mij dan vooral een uitnodiging toe. Ik hoop spoedig van je te horen 😊.

Gerelateerde blogs