Plagiaat

Deel deze pagina via

Volgends de Van Dale is plagiaat “het stelen van andermans intellectuele eigendom (IE), waaronder ideeën, uitvindingen, originele werken van auteurschap, woorden, slogans, ontwerpen en/of bedrijfseigen informatie en deze als het jouwe te gebruiken zonder de nodige erkenning en/of toestemming van de originele auteur of uitvinder”. Simpel gezegd: het geheel of gedeeltelijk kopiëren van een werk en dan doen alsof je de originele auteur bent.

Plagiaat staat niet noodzakelijkerwijs gelijk aan schending van het auteursrecht. De meningen zijn verdeeld over de eer die aan de oorspronkelijke bron moet worden toegekend. In het algemeen moet zo veel mogelijk naar het oorspronkelijke bronmateriaal worden verwezen en mogen makers nergens de indruk wekken dat andermans werk zijn/haar eigen werk is.

Plagiaatzaken gaan over de vraag waar de grens ligt tussen het schenden van het auteursrecht of geïnspireerd zijn door de ander. Het doel van deze website is primair het bundelen van de artikelen die ik heb geschreven over muziekrecht in de breedste zin van het woord. Eén van de onderwerpen waarover ik regelmatig heb geschreven geprocedeerd is plagiaat.

Veel plezier met het lezen ervan!

Gerelateerde blogs

Down Under vs Kookaburro

Rechtspraak op het gebied van muziekplagiaat is in Nederland schaars. Dat betekent niet dat plagiaat in Nederland niet voorkomt. Integendeel. Maar de meeste plagiaatzaken spelen

Lees verder »