Web 3.0

Deel deze pagina via

Web 3.0 is in aantocht. Waar voorheen het internet gericht was op het lezen van documenten en dus gericht op passief gebruik, is het Web 2.0 zoals we dat op de dag van vandaag kennen het internet van de Interactie. Zoekmachines en social media platforms worden gevuld met door de gebruikers gerealiseerde user-generated content die hebben geleid tot disruptie – met name op het gebied van media, reclame en retail.

Enerzijds kostte de opkomst van Web 2.0 veel bedrijven hun kop. Anderzijds creëerde het Internet 2.0 de mogelijkheid voor tech bedrijven zoals Facebook en Google uit te groeien tot grootmachten die op wereldwijde schaal invloed uit oefenen.

Web 3.0 is het vervolg. Door dat er geen centrale autoriteit meer is die bepaalt wat er wel en niet mag, wordt de macht van zulke grote bedrijven beperkt en vindt er een shift plaats naar een Internet waarbij mensen zelf weer zeggenschap krijgen over wat wel en niet kan en mag. Web 3.0 is het Internet van de gebruikers zelf, in plaats van die van grote commerciële organisaties.

Althans, dat is de bedoeling. Virtual en augmented reality, crypto’s, play-to-earn games en NFT’s zijn de voorlopers van wat er allemaal nog gaat komen. Er staan dus belangrijke ontwikkelingen te gebeuren, ook voor de muziek, media en entertainmentindustrie. Auteursrecht en eigendom zal niet meer kunnen zijn wat het is, zo lijkt het. Zoals eerder vermeld, is het doel van deze website het bundelen van de artikelen die ik heb geschreven betreft muziek recht in de breedste zin van het woord. Een van de onderwerpen die hieronder geschaard kan worden is Web 3.0 en daarmee nieuw recht. Hieronder vindt u verschillende artikelen die ik heb geschreven omtrent recente en belangrijke ontwikkelingen rondom Web 3.0.

Gerelateerde blogs