Universal wint rechtszaak tegen Bob Marley

 Na anderhalf jaar procederen is Tuff Gong Distributors uit Jamaica de partij gebleken die maar liefst ruim 10 miljoen dollar moet betalen aan Universal wegens door Universal aanvankelijk zelf te lage gefactureerde bedragen. Daarnaast moet Tuff Gong tonnen aan rente en kosten betalen aan Universal. Mag een partij te allen tijde vertrouwen op de juistheid van toegezonden factureren? Of kan een door de facturerende partij gedurende 4,5 jaar gemaakte fout alsnog worden hersteld?

Distributieovereenkomst

Partijen sluiten op 31 december 1998 voor het eerst een distributieovereenkomst. Tuff Gong mag als gevolg van deze overeenkomst Polygram producten verkopen in het Caribische gebied en in Jamaica. Tuff Gong koopt compleet product in van Polygram tegen een vaste prijs en verkoopt deze producten vervolgens in het afgesproken gebied. In de overeenkomst wordt expliciet geregeld dat de prijs van het product ‘shall be inclusive of all royalties and copyright charges unless agreed otherwise’.

Nieuwe afspraken

Medio 2000 wordt deze afspraak gewijzigd. In het raamcontract wordt dan uitdrukkelijk afgesproken dat de distributeur de partij is die Copyright Fees – indien toepasselijk – dient te betalen, naast betaling van de ‘Product Royalties’ (royalties voor artiesten en producers). Ook krijgt Universal de bevoegdheid naar eigen inzicht en ‘at any time’ aan de distributeur product ter beschikking te stellen tegen een prijs die inclusief de Copyright fees is.

 Mechanische rechten

Vanaf 25 juli 2002 praten partijen wederom over een nieuwe distributieovereenkomst. De onderhandelingen duren ruim een jaar en gaan vrijwel uitsluitend over de vraag wie de verschuldigde mechanische rechten zal dienen te betalen. Universal is van mening dat Tuff Gong deze rechten moet afdragen, daar waar Tuff Gong meent dat Universal dat juist moet doen. Tuff Gong geeft daarbij aan dat zij naast de Product Royalties nog nooit mechanische rechten heeft betaald. Ook stelt Tuff Gong geen mechanische rechten af te kúnnen afdragen nu zij zelf niet de partij is die de CD’s laat vervaardigen. En inderdaad, gewoonlijk is de partij die verveelvoudigt (zeg maar: de opdrachtgever van de perserij) de partij die voor de mechanische rechten dient te betalen.

Tussen partijen wordt uiteindelijk in het raamcontract een voor Tuff Gong gunstiger afname prijs afgesproken, waarbij expliciet wordt vermeldt dat deze prijs ‘copyrights (mechanical royalty’s) inclusive’ is. Tevens dient Tuff Gong aan Universal royalties te voldoen voor alle door haar in het gebied verkochte exemplaren welke variëren van 14,5 % (Budget Price verkopen) tot 32% (High Price product).

Audit

Tussen 1 juli 2003 en 2008 is er dan kennelijk niets aan de hand. Tuff Gong verkoopt en Universal levert. Dan is het Universal die de boel kennelijk niet helemaal vertrouwt. Universal laat een ‘offsite audit’ uitvoeren naar de betalingen van Tuff Gong. Uit deze audit resulteert een door Universal aan Tuff Gong verzonden factuur van ruim 10 miljoen dollar vanwege door Tuff Gong niet afgedragen mechanische rechten.

Foute facturen

Hoe kan dit nou? Waarom gaat 4, 5 jaar lang alles goed en komt er dan ineens een vordering van 10 miljoen dollar op de proppen? Uit het vonnis blijkt dat het Universal zelf is die een grote fout heeft gemaakt. Universal is na de totstandkoming van de nieuwe overeenkomst medio 2003, toch blijven factureren aan Tuff Gong op basis van de oudere overeenkomst. Tuff Gong is als gevolg daarvan vijf jaar lang de (kennelijk aanzienlijk lagere) oude afnameprijs blijven betalen aan Universal. Gelet op de reguliere verjaringstermijn van vorderingen als de onderhavige (normaliter 5 jaar) herstelt Universal deze fout dus nog net op tijd. Toch betwist Tuff Gong de factuur van Universal.

Raamcontract schept verplichtingen

Tuff Gong beroept zich daartoe allereerst op het karakter van de overeenkomst van 2003, te weten dat van een raamcontract. De daadwerkelijke verplichtingen vloeien uitsluitend voort uit op het raamcontract gebaseerde individuele contracten. De factureren van Universal waren steeds het gevolg van deze individuele contracten en deze facturen zijn door Tuff Gong altijd gewoon betaald. Tuff Gong stelt dat zij mocht afgaan op de juistheid van die facturen. De rechtbank gaat daar echter niet in mee en is van mening dat het raamcontract en niet de individuele contracten de door Tuff Gong te betalen prijs dicteert. Dat was immers ook voor 2003 al het geval. De raamovereenkomst bevat voor Tuff Gong volgens de rechtbank dus wel degelijk verplichtingen waaraan Universal Tuff Gong mag houden.

Berekeningen onjuist?

Tuff Gong stelt vervolgens dat de berekening van Universal onjuist is, doordat zij van Universal repertoire heeft afgenomen in verschillende prijscategorieën, daar waar Universal de factuur op 98% High Price product heeft gebaseerd. Maar ook deze redenering haalt het niet, vooral niet doordat aangetoond kan worden dat Tuff Gong steeds wel royalties heeft afgedragen aan Universal die behoren bij de verkoop van High Price CD’s.

Rechtsverwerking?

Toch blijft Tuff Gong het apert onredelijk vinden dat zij als kleine distributeur nu alsnog zo’n hoge vergoeding aan Universal zou moeten voldoen en als het ware moet boeten voor door Universal zelfgemaakte fouten. Bovendien: Universal heeft de betreffende mechanische rechten in de betreffende periode kennelijk zelf niét afgedragen aan de collectieve rechtenorganisaties. In juridische termen vertaalt beroept Tuff Gong zich op rechtsverwerking en afstand van recht. Maar ook daar gaat de rechter niet in mee. De rechtbank is van mening dat – gelet op de langdurige onderhandelingen over nu juist de mechanische rechten – het Tuff Gong van aanvang af duidelijk had moeten zijn dat de facturen onjuist waren, immers te laag. Of en in hoeverre de auteurs van het repertoire daadwerkelijk aanspraak maken op aan hen verschuldigde royalties is een zaak waar Tuff Gong verder buiten staat.

Toch verliest Universal nog wel iets vanwege de door haar gemaakte fout. De verschuldigde rente kan zij immers slechts in rekening brengen vanaf het moment dat zij de factuur van 10 miljoen dollar aan Tuff Gong heeft verzonden in 2008, en dus niet vanaf de diverse momenten waarop de producten tegen een te lage prijs zijn verkocht in de periode 2003-2007.

Wanbetaler

Dat Tuff Gong vervolgens ook nog een wanbetaler bleek op ander gebied, volgt uit de veroordeling tot het betalen aan Universal van 1,7 miljoen dollar aan achterstallige Product Royalties. Tuff Gong heeft dat bedrag kennelijk medio 2008 wel alsnog voldaan, maar dient ook hierover nog rente af te dragen aan Universal.

Tot slot volgt een veroordeling de proceskosten van € 20.000,-.

Kan Tuff Gong nog overleven na dit vonnis? En kan Universal de toegewezen bedragen daadwerkelijk incasseren bij Tuff Gong in Jamaica? Ik ben benieuwd.

Heeft u een muziekadvocaat nodig?

Neem contact op met Margriet Koedooder, voor al uw vragen over muziekcontracten en muziekrecht.

Deel deze blog met